Misja SportCamp – Piłka siatkowa Szczecin

SportCamp (Stowarzyszenie na rzecz popularyzacji sportu i rekreacji ruchowej „SportCamp”), jest organizacją zajmującą się działalnością sportową na terenie Szczecina. Stowarzyszenie skupia w jednym miejscu sekcje sportowe z zakresu: pływania, futsalu/piłki nożnej, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie sportu wyczynowego oraz popularyzacja rekreacji ruchowej wśród społeczeństwa, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Projekt SportCamp zakłada wyławianie najbardziej utalentowanych zawodników i przekazanie ich w celu dalszego szkolenia do klubów sportowych.

Siatkówka Szczecin

Działania w obrębie sekcji siatkówki skupiają się przede wszystkim na wzbudzaniu zainteresowania, pasji wśród dzieci i młodzieży, a co za tym idzie rozwijaniu siatkarskich nawyków, umiejętności techniczny oraz taktycznych. Misja popularyzacji siatkówki połączona ze współpracą z klubami sportowymi stanowi istotny element budowy siatkarskiej piramidy sportu, co pozwala na utrzymania ciągłości szkolenia na wszystkich etapach oraz warunkuje większą szansę wyłaniania uzdolnionych siatkarzy i wdrażanie ich do profesjonalnych rozgrywek siatkarskich. Zbiór wszystkich podjętych działań ma na celu wspomaganie rozwoju szczecińskiej siatkówki i podtrzymanie siatkarskich tradycji w naszym mieście. Dzięki wspólnym działaniom organizacji, klubów, placówek szkolnych oraz społecznym zaangażowaniu na rzecz popularyzacji piłki siatkowej, będziemy mogli cieszyć się, i być dumni z sukcesów naszych dzieci, a później dojrzałych, profesjonalnych zawodników. Mamy nadzieję, i wierzymy, że siatkówka w Szczecinie będzie coraz silniejsza , a nasi siatkarze będą walczyć o najwyższe ligowe miejsca.

Trening w obrębie sekcji piłki siatkowej jest zróżnicowany ze względu na wiek oraz sprawność dzieci. Program zajęć obejmuje budowanie sprawności fizycznej oraz naukę i doskonalenie elementów technicznych. Najbardziej utalentowani zawodnicy w celu kontynuacji szkolenia, zostaną przekazani do klubu Chemik Police.

Program szkolenia siatkarskiego

Pierwszy etap szkolenia siatkarskiego opiera się na rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka. W tym obszarze kładzie się naciska przede wszystkim na rozwój cech motorycznych zawodników takich jak: koordynacja, zwinność, gibkość oraz siła. Dbałość o rozwój fizyczny dziecka pozwala na szybsze oraz efektywniejsze przyswajanie ćwiczeń technicznych. W początkowym etapie szkolenia przekazywane są również podstawowe wiadomości siatkarskie(przepisy gry, wdrażanie etykiety siatkarskiej, zasad fairplay, zdrowego współzawodnictwa) oraz umiejętności techniczne (pozycje wyjściowe, postawa zawodnika, poruszanie się po boisku, prawidłowa technika odbić i zagrywki piłki). Drugi etap treningu dotyczy doskonalenia poznanych elementów technicznych oraz nauki podstaw gry taktycznej w małych grach oraz w grze właściwej. Kolejny etap szkolenia siatkarskiego skupia się na doskonaleniu techniki gry oraz doskonaleniu i zastosowaniu taktyki podczas gry właściwej.

Chcemy rozwijać Twoje siatkarskie pasje

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób, które interesują się grą w siatkówkę. Naszym celem jest rozbudzać pasję do siatkówki, nauczać oraz doskonalić Wasze umiejętności. Mamy również nadzieję, że wśród Was znajdą się osoby, które w przyszłości pojawią się na szczecińskich ligowych parkietach.

Zapraszamy na trening piłki siatkowej.

Zespół Stowarzyszenia „SportCamp”

TOP